Nieuwe identity, website & middelen!

Lees verder

Repay HRM, een landelijke HRM organisatie met tien vestigingen en een hoofdkantoor in Tilburg, kwam bij TRN met als eerste opdracht: een nieuwe identity. Met behoud van het bestaande logo en de huidige kleuren mocht TRN aan de slag met een totaal nieuwe identity. 

Wat hebben we gedaan?

We hebben een nieuwe idenititeit ontwikkeld waaraan kleuren en elementen zijn toegevoegd. Daarnaast hebben we ook een inhoudelijke slag geslagen. Repay HRM wil het hun klanten mogelijk maken om zelf te kunnen blijven ondernemen doordat Repay hen ontzorgt. Repay HRM richt zich op kleine ondernemers, MKB'ers en middelgrote organisaties. 

Fotografie moodboard: licht.

De visuele stijl voor Repay moet goed laten zien wie de klant van Repay is. De beelden moeten toegankelijk, licht en uitnodigend zijn. 

Plan een uurtje TRN

Op zoek naar de job-to-be-done van de klant van Repay.

Voordat we het identitytraject van Repay zijn gestart, zijn we op zoek gegaan naar wat de klant, of toekomstige klant van Repay nu eigenlijk nodig heeft. Met andere woorden: we gingen op zoek naar zijn/haar job-to-be-done.   Toen we de verschillende job-to-be-dones duidelijk hadden en deze hebben gekoppeld aan de waarden van Repay zijn we gekomen tot een frisse, persoonlijke huisstijl waarin de wens van de klanten meteen zichtbaar zijn. De klanten van Repay maken daadwerkelijk het concept en de identity van Repay. We hebben bij een tiental klanten fotoshoots gehouden om in alle middelen 'echte' klanten te kunnen laten zien, waar eventuele nieuwe klanten zich gemakkelijk mee kunnen identificeren. 

Uitbreiding identity.

Aan het bestaande logo en de bestaande kleuren hebben we een kleur toegevoegd die voor meer dynamiek in de identity zorgt. Daarnaast hebben we een element uit het logo losgetrokken en gedraaid. Deze positieve vorm staat als het ware voor de glimlach op de gezichten van de klanten van Repay.

Plan een uurtje TRN

Psychologische slogan.

Na een uitgebreid markt- en concurrentieonderzoek zijn o.a. een marktpositie, en kerndoelen opgesteld.  We zijn op zoek gegaan naar de job-to-be-done van de doelgroep. Deze doelgroep schakelt Repay in zodat hij/zij zichzelf kan blijven focussen op wat hij/zij leuk vind en goed kan: ondernemen. Repay regelt alle randzaken die dit mogelijk maken. Daarnaast hecht Repay zeer veel belang aan een persoonlijke relatie met haar klanten. Aansluitend bij bovenstaande uitgangspunten hebben we de slogan 'Doen waar je goed in bent' opgesteld. 

Plan een uurtje TRN

Een nieuwe website.

De nieuwe identity en huisstijl hebben we doorontwikkeld in een compleet nieuwe website. De navigatie binnen de website is meteen duidelijk met drie grote knoppen voor werkgevers, werknemers en intermediairs.  

Brochures.

Ook alle offline middelen van Repay zijn aan bod gekomen. Verschillende brochures voor zowel personeel als klanten zijn gemoderniseerd en aangepast naar de nieuwe stijl. Voor deze middelen is tevens een iconenset aan de huisstijl toegevoegd. 

Plan een uurtje TRN

TRN werkt o.a. voor: